IF Triangeln juniorträning
Välkommen till Tenniskolan för juniorer!
En träning är 60 minuter och inleds med 10 minuter uppvärmning. Målsättningen är att eleverna ska klara uppvärmningen på egen hand ( gäller ej för minitennisens elever) för att ge tränarna en kort rast. Dagens tema och teknik gås igenom och sedan tränar eleverna på detta. En rolig lek brukar avsluta det hela. Bra att ha med är vattenflaska, handduk och ett hopprep. Racket kan man låna i början. Om tränaren är borta kommer det i regel en ersättare. Vet man att man ska vara borta så maila gärna ner.

Träningsgrupperna

Grupperna innehåller max. 5 elever per bana och timme . För att alla ska få ut så mycket som möjligt av träningen är målet att få jämn spelstyrka i grupperna. Vill en elev byta grupp under terminen kan det vara svårt att göra ändringar eftersom grupperna är fulla. Tränarna försöker dock möblera om där de kan och tycker att det är motiverat. Tränarna är troligen de mest objektiva när det gäller spelstyrka. Vi försöker ha en rak positiv dialog med elever och föräldrar. Vi är på samma sida.

Extraträning

Alla elever i Tennisskolan har en ordinarie träningstimme. Vill man spela mer så kan man spela gratis på lediga kontraktstimmar (bokar man bana får man betala) eller vara med på tränarledda timmar där gruppen inte är full och inte spelstyrkeskillnaden är för stor.
Vill en förälder spela med sitt barn betalar man halva bankostnaden på obokade banor.


Tennisskola juniorer

Kostnad:
1 timmar/veckan: 2200:-/termin
2 timmar/veckan: 3600:-/termin


Intagning

Vi försöker bereda plats för så många som möjligt utan att den nuvarande träningen ska bli lidande. Man behöver inte kunna spela för att söka hit.
Man kan anmäla sig via formulär som finns i hallen eller via mail till triangelntennis@gmail.com alternativt kan man även kontakta oss direkt. Vi har förtur för bekanta eller släktingar till aktiva i klubben.

Målsättning

- Tennisskolans främsta mål är att det ska vara kul med tennis! Den bedrivs i en anda där beröm och uppmuntran går före går före kritik
- Eleverna ska kunna veta tekniken för de olika slagen samt kunna utföra dem.
- Eleverna ska kunna värma upp själva
- Påverka till sunda kostvanor och ett liv utan droger.

Att sluta

När man fyller 18 år, som är gränsen mellan junior och senior, får man fortsätta spela i tennisskolan. Målet är dock att man ska integreras i gruppspel, seniorlag vuxenträning etc. Vi är tacksamma om man säger upp sin plats i god tid innan terminsslut om man vill sluta. Det underlättar när vi sätter ihop grupperna för kommande termin. Uppsägningen ska göras vi mail eller brev som besvarats. Det är också trevligt att göra ett snyggt avslut och veta att man alltid är välkommen tillbaka.

Föräldrar

Ni är otroligt viktiga, inte bara genom att betala avgiften utan också genom att stötta och berömma. Vill ni läsa mer om hur man är en bra tennisförälder gå in på www.tennisstockholm.se och läs under fliken "föräldrar. Det finns även möjlighet att hjälpa till med diverse saker i klubben såsom tävlingar, klubbmatcher och jippon etc. För er som har möjlighet att sponsra så har ni utmärkta tillfällen. Kom gärna på föräldramöten och låt er informeras.